Mga Pahayag sa Pag-access ng DDA

 

Lokasyon

Ang Ingledene House ay isang ari-arian ng mga Victorian noon, nasa dulo ito ng Derby Road sa Gardens View na kaharap sa Knyveton Gardens Bowling Green. May higit kumulang 500 metro mula sa Istasyon ng Tren sa Bournemouth, 1 km mula sa sentro ng lungsod at 500 metro mula sa tabing dagat. Ang istasyon ng bus ay mga 500 metro lamang at mga 4 hanggang 6 minutong lalakarin. Ang pinakasentro na rota ng mga bus patungo sa Salisbury ay makikita mga 200 metro lamang sa Christchurch Road. May mga taxi din na nasa Sentro ng Istasyon sa Bournemouth. Ang pinakamalapit na tindahan, palainuman at restoran ay malapit lang sa Istasyon ng Bournemouth.

Kami ay mga 1 km lamang mula sa lansangan ng Poole papuntang Southampton at sundin lang ang mga palatandaan patungong sentro sa Lungsod ng Bournemouth at Istasyon ng Tren. Paikot sa rotonda at pag makikita na ninyo ang tindahan na Asda sa kaliwa at ang malaking gusali ng Unisys sa kanan, lumiko kaagad sa kaliwa papunta sa kalye ng Knyveton. Sa dulo ng Knyveton Road ay lumiko ulit sa kaliwa at ang kalye na yan ay Derby Road.  Matatagpuan ninyo ang bowling green ng Knyveton at makikita ninyo ang guest house sa kabila nito.

May pribadong paradahan ng mga sasakyan din na nasa gilid ng gusali. Mayroon ding mga libreng mga mapaparadahan sa mga katapat na kalye.

Panlabas na Access

Ang pag-access ng pintuan sa harapan ay may 7 na hakbang mula sa bangketa ng kalye, kada hakbang ay may 6 (153mm) ang lalim, mayrooong makakapitan sa magkabilang panig ng hagdanan. May dalawang masusunggabang hawakan na nakaposisyon sa magkabilang harapan ng porch. Ang pintuan sa harapan ng bahay ay may lapad na 42 (1070mm).

Panloob na Access

Ang lugar sa tanggapan ng bisita at pasilyo ay karpetado.

Mayroong sariling pampahingaang silid ang mga bisita at ang pintuan nito ay may lapad na 39 (1000mm) at ito ay karpetado din. May colored na telebisyon na may digital freeview at pasilidad sa teletext, mga magasin, mga libro at panitikang impormasyong pangtorismo.

Ang breakfast room ay nasa silong at kailangang pumanhik ng isang hakbang kung ikaw ay galing sa labas at ito ay may sukat na 4 (100mm). Ang pintuan ay may lapad na 33 (860mm.) Ang lahat na upuan ay matitibay at komportable.

Ang unang palapag ng bahay ay ma-access sa pasilyo at may 23 na hakbang hagdanan mula sa silong ng bahay; ang sukat ng hakbang ay may lapad na 41 (1030mm). May makakapitan din at baluster sa isang  panig ng hagdanan.

Ang Pasilyo ay may lapad sa pagitan na  34 (807mm) at 69 (1705mm).

Ang pinakataas na palapag ng bahay ay ma-access sa pamamagitan ng may 21 hakbang na hagdanan, may lapad itong 31 (709mm) at mayroon ding makakapitan sa isang panig ng hagdanan.

Ang mga pintuan sa silid tulugan at sa banyo ay may lapad sa pagitan na 26 (660mm) at 34 (860mm). Ang lahat ng kwarto ay karpetado, ang mga banyo ay may mga sahig na tiles o non-slip linoleum flooring.

Mga Karagdagang Impormasyon

May isang silid tulugan lang na nasa silong ng bahay at ang iba naman ay nasa unang palapag at ikalawang palapag ng bahay.

Lahat ng kwarto ay may mga telebisyon na may remote control at pasilidad sa teletext.

Walang elebeytor sa guest house.

Nag-aalok din kami ng libreng WiFi internet access sa lahat ng bisita sa bahay.

Ipinagpaumanhin namin na hindi kami tumatanggap ng mga alagang hayop, samantala tinatanggap namin ang mga aso na tumutulong sa may mga kapansanan.

Malalaking letra at klarong imprenta sa breakfast menus ay iniaalok din namin ayon sa hiling.

Lahat ng kwarto ay may numero sa itaas na bahagi ng pintuan.

Ikinalulugod naming tumulong sa paghahakot sa mga bagahe ng mga bisita.

Mga Pamamaraan sa Panahon ng Emerhensiya

Kung sakaling may sunog sa bahay may dalawang pagpipilian upang makalabas agad. Ang una ay sa pamamagitan ng hagdanan sa loob ng 20 Gardens View at ang pangalawa ay sa kabilang panloob na hagdanan sa number 18 Gardens View. May malakas na tunog na maririnig, tuloy-tuloy na pag-alarma ng kampanilya kung may emerhensiya at ang buong pamamaraan sa pag-alis ng bahay ay matatagpuan sa lahat ng kwarto. Ang tamang rota sa pag-alis agad ng bahay ay ipinahihiwatig sa pamamagitan ng (a) mga ilaw na mapapansin agad (b) malakas na tunog na  angkop sa may mga kapansanan sa mata. May mga  palatandaan din sa likod ng pintuan sa lahat ng kwarto para sa mga bisita na may mga kapansanan sa pandinig at pwedeng humiling ng vibrating Sound pads sa reception.

Ang buong pasilyo ay may mga maliwanag na ilaw.

May mahigpit na patakaran ang Ingledene House na bawal maninigarilyo sa buong bahay.