Knyveton Gardens
Greenflag.jpg

Ang Knyveton Gardens ay nasa isang siksik na lugar at isang ektarya lamang ang laki nito. Matatagpuan ito mga ilang hakbang lang mula sa tabing dagat ng Boscombe at sa Istasyon ng Tren at Bus sa Bournemouth.  Napalibutan ito ng mga tahanan, mga pribadong hotel at guest house. Mayroon ding mga ibat-ibang klaseng libangan at mga pasilidad sa isport na maaaring gamitin sa mga residente at bisita sa lungsod. May pagkakataon ding makalaro ng bowls, tennis at petanque na may mga kaugnay na makabagong pasilidad sa pabilyon na may kainan at palikuran.

Ang sensory garden ay nagawa na, at ito ay nagtuong diin sa mga may espesyal na amoy na mga halaman para sa mga taong may mga kapansanan sa mata. Makakita ka rin paminsan-minsan ng mga maliliit na ligaw na hayop at may maliit din na lawa sa lugar. Ang mga pagbabagong ito ay dahil sa Knyveton Gardens Action Group, at may organisasyon din sa komunidad na nagboluntaryo para mapa-unlad at mapanatiling mabuti ang hardin. Sila rin ang namamahala sa mga pasilidad sa bowls, tennis at petanque sa pamamagitan ng Knyveton Bowling Clubs Trust.

Ang hardin na makikita ay puno ng kagandahan, kagandahang natural at nakakapagdulot ng katiwasayan at nagpapagaan ng kalooban lalo na sa mga medyo konti lang ang panahon sa pagrelaks at pagmuni- muni. Ang hardin ay sadyang denisenyo at minentina o inaruga ng mga bihasang hardinero para makapagbigay ng aliw sa mga tao na mahilig sa kagandahang natural. At kasalukuyang tinamo ng hardin ang prestihiyosong luntiang parangal sa kalinisan (Green Flag Award).